C.I.O.S. grupa i Međunarodna financijska korporacija (IFC), članica Grupe Svjetske banke, javno objavljuju namjeru financiranja regionalnog projekta ulaganja u daljnji razvoj C.I.O.S. grupe.

IFC (Međunarodna financijska korporacija), članica Svjetske banke, najveća je globalna razvojna institucija čije je težište privatni sektor u zemljama u razvoju. IFC stvara mogućnosti smanjenja siromaštva i unapređenja kvalitete života, tako da osigurava financijsku pomoć za razvoj poslovnih djelatnosti koje podižu stopu zaposlenosti i daje savjetodavne usluge za osiguranje održivog razvoja.

Sredstva potrebna za financiranje modernizacije i radnog kapitala u poslovanju Scholz grupe i C.I.O.S. grupe u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Rumunjskoj, Crnoj Gori i Albaniji u slijedećih nekoliko godina procjenjuju se na 120 milijuna USD. Važnu ulogu u osiguravanju dugoročnog financiranja koje odgovara potrebama C.I.O.S. grupe imao bi IFC koji predlaže osiguravanje sredstava za daljnji razvoj u iznosu od 60 milijuna USD. Predložena suradnja C.I.O.S. grupe i IFC osigurat će daljnji razvoj i održavanje vodeće i prepoznatljive pozicije lidera u efikasnom i društveno prihvatljivom gospodarenju otpadom te povećati efikasnost oporabe metalnog otpada, s ciljem dobivanja veće količine sekundarnih sirovina uz zadovoljavanje najviših standarda zaštite okoliša.

Novi razvojni program C.I.O.S. grupe usmjeren je na postizanje iste razine suvremene tehnološke opremljenosti i organizacijskih rješenja svih povezanih društava u području cijele regije, odnosno ostvarivanje usklađenosti s direktivama Europske Unije i u povezanim društvima u susjednim zemljama u regiji Balkana jednako kako je to postignuto u Hrvatskoj.

Namjera financiranja razvojnih planova C.I.O.S. grupe od Međunarodne financijske korporacije IFC potvrda je dosadašnjeg višegodišnjeg poslovanja usmjerenog na učinkovito gospodarenje otpadom u skladu sa hrvatskom regulativom te uz zadovoljavanje najviših standarda zaštite okoliša.

Poslovna aktivnost C.I.O.S. grupe i Scholz grupe i njihova društvena odgovornost detaljnim su analizama, koje je proveo IFC, već procijenjene usklađenima sa Standardima Svjetske banke i smjernicama IFC-a o socijalnoj i ekološkoj održivosti. C.I.O.S. grupa će u suradnji sa IFC-om osigurati da projekti koji će biti financirani iz sredstava IFC-a zadovoljavaju najviše zahtjeve zaštite okoliša i standarde Svjetske banke koji se odnose, između ostalog, i na Sustave procjene upravljanja utjecajem na društvo i okoliš, na Rad i uvjete rada, na Sprečavanje i smanjenje zagađenja te Zdravlje i sigurnost zajednice.

U skladu s time pripremljena su i javnosti dostupna tri dokumenta: