C.I.O.S. GRUPA d.o.o. upravlja povezanim društvima u regiji. Tu strukturu čine poduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

U Hrvatskoj

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb 100% 84.324.000
CIAL d.o.o. Sisak 100% 20.000
METIS d.d. Kukuljanovo 53,14% 13.425.400
DEPOS d.o.o. Sisak 100% 30.000.000
FRATEA d.o.o. Zagreb 50% 1.319.200
CIOS ENERGY d.o.o. Sisak 100% 20.000
C.I.O.S. SRF d.o.o. Sisak 100% 20.000
FELION REX d.o.o. Sisak 100% 20.000

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. preko DEPOS d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje 99,78% 4.977.000

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. preko EKO-FLOR PLUS d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
MULL TRANS d.o.o. Oroslavje 100% 543.900
NEVKOŠ d.o.o. Vinkovci 33% 362.900

U Bosni i Hercegovini

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (KM)
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo 100% 2.000.000

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. preko C.I.B.O.S. d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (KM)
Goraždanska trgosirovina d.o.o. Goražde 100% 560.425

U Srbiji

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (RSD)
CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Beograd 100% 1.266.833.836,80
ISTEP d.o.o. Beograd 50% 46.700,25

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. preko CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o.upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. GRUPE d.o.o.Temeljni kapital (RSD)
OTPAD d.o.o. Subotica 78,51% 41.448.999,75
METALIK-CO d.o.o. Beograd 100% 21.638.430,38
REC-EE-0 d.o.o. Beograd 100% 208.153.146,00
CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Nikšić, Crna Gora 100% 10 EUR